Skip to main content

The following is a list of all the 34 provinces in alphabetical order:

 • 1 Badakhshan

 • 2 Badghis

 • 3 Baghlan

 • 4 Balkh

 • 5 Bamyan

 • 6 Daykundi

 • 7 Farah

 • 8 Faryab

 • 9 Ghazni

 • 10 Ghōr

 • 11 Helmand

 • 12 Herat

 • 13 Jowzjan

 • 14 Kabul

 • 15 Kandahar

 • 16 Kapisa

 • 17 Khost

 • 18 Kunar

 • 19 Kunduz

 • 20 Laghman

 • 21 Logar

 • 22 Nangarhar

 • 23 Nimruz

 • 24 Nuristan

 • 25 Urozgan

 • 26 Paktia

 • 27 Paktika

 • 28 Panjshir

 • 29 Parwan

 • 30 Samangan

 • 31 Sar-e Pol

 • 32 Takhar

 • 33 Wardak

 • 34 Zabul